(มีคลิป) จ.น่าน ทำบุญตักบาตร ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น.ที่วัดมิ่งเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานฝ่ายฆรวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดน่าน ทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร  เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  ประจำปี 2564  ตามที่ มหาเถรสมาคม พิเศษที่  2/ 2564 กำหนดให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 ตามวัดและสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ให้ทุกวัดและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทั่วราชอาณาจักรทำตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า  และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

โดยในปีนี้ จังหวัดน่าน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัด ได้จัดงานประเพณีเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ทั่วทุกวัดในจังหวัดน่าน  เนื่องจากวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ทางพระพุทธศาสนา  ส่วนการบำบุญตักบาตร ครั้งนี้  ได้มีการเทศนา 1 กัณฑ์  การทำบุญตักบาตรในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาครั้งนี้ มี พุทธศาสนิกชนประชาชน มาร่วมทำบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก ซึ่งการทำบุญตักบาตร นับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น