(มีคลิป) จ.แพร่ อัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีปพระราชทาน ทำบุญตักบาตร ห่มผ้าพระธาตุ และเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ได้จัดพิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป พระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโครงการ “วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราขนารี” โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยเจ้าหน้าที่อัญเชิญโคมเทียนแก้ว เทียนมาฆประทีป และธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ นำขึ้นประดิษฐานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายเทียนมาฆประทีป และโคมเทียนแก้วพระราชทาน และอัญเชิญขึ้นถวายพระประธานในพระอุโบสถ(พระเจ้าช่อแฮ) และจุดเป็นพุทธบูชา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

จากนั้นจะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ และผ้าแพร ตามประเพณี ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา “ตำนานพระธาตุช่อแฮ” จบแล้วพุทธศาสนิกชนใส่บาตร ณ ลานพระธาตุช่อแฮ นำโดย ผู้วาราชการ จ.แพร่ ตามโครงการ ผู้ว่าแพร่ พาเข้าวัดฯ และห่มผ้าองค์พระธาตุช่อแฮ และผ้าแพร ส่วนภาคค่ำ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น