(มีคลิป) เลขเด็ดมาแล้ว.!.วัดท้าวบุญเรือง ทำบุญฉลองบูรณะหอธรรม อายุ ครบ 142 ปี ถือว่าเป็นเลขมงคลงวดนี้

เมื่อเช้าวันที่ 26 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีทำบุญฉลองสมโภชหอธรรมกลางน้ำ อายุครบ 142 ปี (ระหว่าง พ.ศ.2422 (จ.ศ.1240) -2564) ที่สร้างโดยเจ้าพระยาราชโยธา และราชเทวี บุตตา บุตตี พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดท้าวบุญเรือนอันศรัทธา ในครูบาพิมพิสาร บูรณะใหม่แข็งแรงสวยงามเป็นมงคล ให้ประชาชนเข้าวัดไหว้พระ และเยี่ยมชมหอธรรมกลางน้ำได้ทุกวัน

งานบุญมงคลวัดท้าวบุญเรืองดังกล่าว ท่านพระครูกิตติพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัด พระใบฎีกาอินสม อาภทฺธโร รองเจ้าอาวาสวัด พระปรัชญา โสภณปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด ในฐานะเจ้าภาพ ได้นิมนต์พระมหาเถระครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มา รวมทั้งสิ้น 27 รูป มีท่านพระครูมงคลคุณธาดา อายุ 95 ปี ครูบาหลวงวัดศรีล้อม อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อม พระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะ อ.หางดง วัดหนองตอง จ.เชียงใหม่ ประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีงานบุญมงคลดังกล่าว

พิธีสงฆ์ประกอบพิธีสูตรจำเริญพระพุทธมนต์มหามังก๊ะละ งานการทำบุญฉลองสมโภชหอธรรมกลางน้ำ อายุครบ 142 ปีดังกล่าว เพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ไปรอดจอดเถิงจิตตะดวงวิญญาณ ตานให้ครูบาเจ้ากันธา, ตานให้ครูบาเจ้าสิธิ, ตานให้ครูบาเจ้าพิมพิสาร, ตานให้ครูบาเจ้าสุวรรณ, ตานให้ครูบาเจ้ายานะ, ตานให้ครูบาเจ้าอริยะ (ครูบาอินถา อริโย) อดีตเจ้าคณะ ต.บ้านแหวน, พระครูประโชติบุญรักษ์ (ครูบาจันทร์ จิรฏฺฐิโก) อดีตเจ้าคณะ ต.บ้านแหวน, พอท้าวบุญเรือง ผู้สร้างวัด และเสื้อวัดเสื้อวา เทวดาอารักษ์ ผู้รักษาวัดท้าวบุญเรืองทุกๆองค์

และที่สำคัญทำบุญตานให้ เจ้าพระยาราชโยธา และราชเทวี บุตตา บุตตี ท้าวขุนมูลนาย เสนาอามาตย์ และคณะศรัทธาได้ร่วมสร้างหอธรรมกลางน้ำหลังนี้ทุกๆองค์ และพิทธาจารย์หนานธนัญชัย พระภิกษุ-สามเณร – พ่อหนาน และคณะศรัทธาที่เคยอุปถัมภ์อุปัฏฐากวัดท้าวบุญเรือง ตั้งแต่ในอดีต มาจนถึงปัจจุบัน

เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ถวายเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านบ้านท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง ได้ตั้งโรงทานแจกอาหาร น้ำดื่ม น้ำหวาน ขนมหวาน และผลไม้ไม้นานาชนิด ให้ศรัทธาประชาชนที่มีจิตกุศลที่เดินทางมาร่วมทำบุญ ได้รับประทานอาหารพร้อมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

แต่อย่างไรก็ตามงานบุญครั้งนี้ ก็อดที่จะนำเลขอายุของหอธรรมกลางน้ำ ที่อายุ 142 ปี และอายุของพระครูมงคลคุณธาดา อายุ 95 ปี ครูบาหลวงวัดศรีล้อม ส่วนเลขหอธรรม ก็น่าสนใจ คือสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2422 (จ.ศ.1240) ก็ถือว่าเป็นเลขมงคล อย่างไรก็ตามในงวดที่จะถึงนี้ ไม่ควรลืมเลข 142 และ 95 ถือเป็นเลขเด็ดในงวดนี้ จึงนำมาบอกให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น