พุทธศาสนิกชน เชียงใหม่ ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 26 ก.พ. 64 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19:00 น.ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็นเกียรติเป็นประธาน และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัด เชียงใหม่ พระสงฆ์วัดเจดีย์หลวง ในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมกับพระสงฆ์กว่า 200 รูป และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการทำบุญในแบบวิถี New Normal ทำบุญตักบาตร ในตอนเช้าจัดสวดมนต์ตลอดทั้งวัน และช่วงค่ำ จัดกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา มีกิจกรรมเวียนเทียน ที่พระเจดีย์บริเวณวัดในพระอารามหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวียนเทียนทั้งหมด 6 วัด ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,วัดพระสิงห์,วัดศรีโสดา,วัดเจ็ดยอด ,วัดสวนดอก และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

โดยในวันนี้ก่อนเข้างานและระหว่างกิจกรรมมีการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย มีมาตรการวัดไข้ก่อนเข้าบริเวณพิธี สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้มีการนิมนต์พระคุณเจ้า สามเณร ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในเวลา 19:00 น. ในวันนี้หลายที่จัดพิธีทางศาสนาที่ได้บำเพ็ญกุศลในศาสนากิจทั่วโลกถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ ให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันมาฆบูชาที่ถือเป็นวันสำคัญสืบต่อกันมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น