ค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

โดยมีนางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว กล่าวรายงาน โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้รู้จักบทบาทหน้าที่และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สภานักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก สภานักเรียน ร.ร.วชิรป่าซางจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น