ก.ก.ม.ท. ปรับกีฬาปัญญาชน เพิ่มวันแข่ง14 วัน ที่ ม.ราชภัฎอุดรธานี “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”ส์ ปลายปี

ก.ก.ม.ท.ปรับกีฬาปัญญาชน ที่อุดรธานี ธ.ค.นี้ เป็นเอ็กซ์โปไม่มีรอบคัดเลือก-แข่งยาว 14 วัน
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เป็นประธานในการประชุม ก.ก.ม.ท. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจันและนวัตกรรม มีนโยบายที่จะยกระดับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้มีรูปแบบคล้ายงานเอ็กซ์โป ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศแล้ว จะยังมีกีฬาเพื่อสุขภาพ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงผลงานต่างๆ ด้วย จึงเสนอให้มีการเพิ่มเวลาการแข่งขันรอบมหกรรม จากเดิม 10 วันเป็น 14 วัน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันมากขึ้น และจะให้มีการยกเลิกการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยเริ่มจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 8-21 ธันวาคมนี้ รวมทั้งสิ้น 32 ชนิดกีฬา


นายกฤตฎ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า การขยายวันแข่งขันจาก 10 วันเป็น 14 วัน และต้องมีการเพิ่มจำนวนสนามแข่งขันนั้น ถือว่ามหาวิทยาลัย สามารถรองรับได้ และขณะนี้ได้มีการเตรียมการไว้บ้างแล้ว โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางจังหวัด ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการ ลงมาถึงระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด และภาคส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยให้ความเชื่อมั่นว่า จะสามารถดูแลนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ของทุกมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ในรูปแบบใหม่อย่างเต็มที่


“ส่วนที่คณะกรรมการหลายท่าน เป็นห่วงเรื่องที่พักนักกีฬานั้น ทางมหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัด มีการสำรวจโรงแรมที่พักต่างๆ และได้รับการยืนยันว่ามีเพียงพอ ที่จะรองรับนักกีฬาแน่นอน โดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำข้อมูลที่พัก ราคาห้องพัก กระจายส่งไปให้แต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน” นายกฤตฎ์กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น