สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพิ่อชี้แจงผลงานและงบดุล ประจำปี 2563 และวาระสำคัญคือ เลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ แทน นาย เศรษฐ์ ชุมศิลป์ ที่หมดวาระลง ผลการเลือกตั้งได้ นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ มาเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ โดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จากสมาชิกสมาคมฯที่เข้าร่วมประชุม วาระการบริหาร ปี 2564-2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องสมุด)โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น