(มีคลิป) น่านจัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ตามที่มหาเถรสมาคม พิเศษที่  2/ 2564 กำหนดให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 ตามวัดและสถานที่  ที่จังหวัดกำหนดให้ทุกวัดและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทั่วราชอาณาจักรตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

โดยในปีนี้ จังหวัดน่าน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดงานประเพณีเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ทั่วทุกวัดในจังหวัดน่าน และเมื่อค่ำวานนี้ที่วัดมิ่งเมือง  อำเภอเมืองน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนประชาชนในพื้นที่ ทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  ประจำปี 2564 ในมาตรการโควิด-19 ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมาตรการโควิด-19 มีพุทธศาสนิกชนประชาชนและนักท่องเที่ยว ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยในมาตรการป้องกันโควิด-19 มาร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก การเวียนเทียนวันมาฆบูชา นับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น