กรมอุตุฯ ประกาศประเทศไทย ได้สิ้นสุดฤดูหนาว และเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2564 ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาว และเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด ตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ หรือลมฝ้ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอกาศเย็นในตอนเช้า และบริเวณยอดภูและยอดดอย จะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุด ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น