รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจความเรียบร้อยการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบก ประจำปี 2564 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนามสอบที่ 1 ในภาควิชาการ

พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นโควตาพิเศษจังหวัดละ 1 คน และนักเรียนที่มาจากพื้นที่พิเศษ โดยมีผู้เข้าสอบในครั้งนี้ 197 คน ที่สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการทดสอบซึ่งเป็นสนามสอบภาควิชาการ


โดยกองพลทหารราบที่ 7 ได้จัดกำลังพลควบคุมการสอบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจเอกสารการสมัคร มีการเตรียมห้องแยกสอบ 20 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่พบว่าอาจมีความเสี่ยง และได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พร้อมประตูและอุปกรณ์สแกนโลหะมือถือ มาใช้ตรวจสอบการนำสิ่งของต้องสงสัยเข้าไปภายในห้องสอบ ทั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำเรื่อง การควบคุมการสอบให้มีความบริสุทธิ์ ไม่มีการทุจริต ซึ่งผลการสอบครั้งแรกจะประกาศผลในวันที่ 10 มีนาคม ส่วนการสอบในรอบที่ 2 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกาย และด้านจิตวิทยา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น