ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ทบทวนมาตรการการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

นายพินิจ คงประพันธ์ หน.ศปก.ฟป.อช.วศ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากภาคเอกชน (บ.AIS. บ.ARV. และปตท.) ร่วมประชุมเพื่อทบทวนมาตรการ กำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด เน้นย้ำการลาดตระเวนเชิงป้องกัน โดยเพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา งดการเผาในที่โล่ง ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดโดยเคร่งครัด พร้อมประเมินผลการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน (ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 )

โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทดลองการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับกลุ่มควันไฟป่า การใช้อากาศยานไร้คนขับ UAV. โดรนบินสำรวจกลุ่มควัน บันทึกภาพแนวไฟ ตรวจจับความร้อน เพื่อวางแผนการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดรนบรรทุกลูกบอลดับเพลิงเพื่อดับไฟป่า ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขาสูงชัน สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เกิด Hotspot ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถระงับเหตุไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ ทำให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น และการประยุกต์ใช้โดรน ติดตั้งspotโฆษณา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวขณะบินปฏิบัติการรวมไปถึงการใช้กล้อง Ncap ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง เพื่อตรวจจับบุคคลผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น