ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3 แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน และกฎหมายจราจร รวมทั้งฝึกฝนทักษะการขับรถจักรยานยนต์ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น