วว. เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ฟรี! หัวข้อ “การพัฒนาอัตลักษณ์ ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทย ในเชิงพาณิชย์”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ฟรี! หัวข้อ “กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal : COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK : Cosmo Talks the Virtual Series” ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID 944 8198 2730 Password 217748)

โดยมีเนื้อหาการสัมมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นำเสนอและบรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากทรัพยากรฐานชีวภาพ เอกลักษณ์ภูมิภาคไทย : Thai Cosmetopoeia”นายภาคภูมิ เพิ่มมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัทรีเสิร์ชเอ็กซ์ จำกัด นำเสนอและบรรยายเรื่อง “ความสำเร็จในการพัฒนาส่วนผสมของเครื่องสำอาง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน” นายชูชีพ อภิรักษ์ ผู้จัดการ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอและบรรยายเรื่อง “ถอดบทเรียนความสำเร็จจากผู้ประกอบการ : การพัฒนาส่วนผสมของเครื่องสำอาง ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ในแบรนด์เครื่องสำอาง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น