นักรบชุดขาวเชียงใหม่ ทีมที่ 4 ออกเดินทางเข้าสู้ภัยโควิด-19 จ.สมุทรสาคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ นำทีมนักรบชุดขาว จ.เชียงใหม่ ทีมที่ 4 จำนวน 8 คน เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อความเป็นความสิริมงคล จากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และสื่อมวลชนได้มีการตั้งแถว และมอบดอกไม้ให้กับนักรบชุดขาวพร้อมส่งขึ้นรถ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 และหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป
รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า “ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละ เพื่อสังคมและส่วนรวม ในการมีจิตอาสา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน สำหรับการปฏิบัติภารกิจสำคัญในครั้งนี้

เพื่อช่วยค้นหาผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่มีการระบาด จึงต้องตระหนักว่าทุกคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นขอให้ระมัดระวัง ดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย หากพบเจอกับปัญหาใด ขอให้ช่วยกันแก้ไข และขออวยพรให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และให้เดินทางไป-กลับ ด้วยความปลอดภัย”
ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ ได้ส่งทีมอาสาสมัครทางการแพทย์ “นักรบชุดขาว จ.เชียงใหม่” ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 และทีมที่ 3 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเสริมกำลังใน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8-28 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยนักรบชุดขาว จ.เชียงใหม่ ทีมที่ 1 และทีมที่ 2 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร ก่อนเดินทางกลับเข้ามายัง จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย ทั้งหมดไม่พบเชื้อและอยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ส่วนทีมที่ 3 กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมายัง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น