คุณสุรพล-คุณชนิพร ปันทะเลิศ มอบ “เครื่องเขินโบราณ” ให้กับ พิพิธภัณฑ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบ “เครื่องเขินโบราณ” จาก คุณสุรพล-คุณชนิพร ปันทะเลิศ เจ้าของโรงแรมฟ้าไทยบูติกโฮเทล เพื่อไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป “เครื่องเขิน” ชาวพม่าเรียกว่า “โยนเถ่” จากพานขันโตก หนึ่งในสองใบ มีจารึกอักษรพม่าข้อความว่า 1302 คุอังวะเม้ว สันนิษฐานว่า พานใบนี้สร้างเมื่อ จุลศักราช 1302 (พ.ศ.2484) น่าจะสร้างที่เมืองอังวะ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น