พระเทพปริยัติ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และตอกเสาเข็มมงคลปฐมฤกษ์ วิหารพระมงคลเทพมุนี ณ วัดบ้านขุน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:00 น. พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นองค์ประธาน ในงานพิธี วางศิลาฤกษ์วิหารพระมงคลเทพมุนี และพิธีตอกเสาเข็มมงคลปฐมฤกษ์ โดยมีพระครูสังวรสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน พร้อมคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธี ณ วัดบ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น