พระเทพปริยัติ เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ปัน สิทธิ ณ วัดเวฬุวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตรีทวี ชาลีวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่ปัน สิทธิ อายุ 93 ปี โยมมารดา พระครูสิริปริยัตยาภิรัต ผศ. ผจล. ชพ. อดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิมิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะลูกหลาน ร่วมพิธี รูปแบบ New Normal ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น