จ.แพร่เข้มข้นมาตรการ! ชาวแพร่ร่วมใจ ไม่เผา ลดหมอกควัน PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีของคน จ.แพร่

นายสมหวัง พ่วงยางโพ ผวจ.แพร่ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในจ.แพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ผู้ประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ผู้ดำเนินการายการวิทยุกระจายเสียง สื่อมวลชน สื่อ Online สื่อหนังสือพิมพ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ชาวจังหวัดแพร่ทุกคน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกช่องทาง “ชาวแพร่ร่วมใจ ไม่เผา ลดหมอกควัน PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีของคนจังหวัดแพร่”ซึ่งประกอบด้วย

สปอตวิทยุ ข้อความและภาพกราฟฟิก ประชาสัมพันธ์ ข้อความประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ ห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ ช่วงวิกฤตหมอกควัน ตั้งแต่ “วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564” กำหนดให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ในท้องที่ จังหวัดแพร่ เป็นเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” ห้ามเผาป่า ห้ามเผาพื้นที่ทางการเกษตร ห้ามเผาริมทาง และห้ามเผาในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน

พบเห็นการเผา แจ้ง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต. นายอำเภอ หรือสายด่วน 191ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษดังนี้พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507บุคคลใด แผ้วถาง เผาป่า โทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาทพรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562ผู้ใด แผ้วถาง เผาป่า โทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 แสน – 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562การแผ้วถาง เผาป่า ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฏหมายอาญา 2499ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 14,000 บาท พรบ.การสาธารณสุข 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 2560ผู้ใดทำให้เกิด ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุรำคาญ โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำและปรับพรบ.จราจรทางบก 2522ผู้ใดเผา เกิดควัน ทำให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจร โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่
สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ สมาชิกชมรมสื่อมวลชนแพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น