การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัวเพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการทำอาหาร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการทำอาหาร โดยบูรณาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดซื้อ การจัดทำ การรับจองตลอดจนการจัดส่ง อันเป็นการฝึกประสบการณ์ก่อนฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก

โดยในปีนี้ ทางหลักสูตรจัดทำอาหารเป็นรูปแบบ Box Set (ประกอบด้วย อาหารจานหลัก เครื่องเคียง ของหวานและเครื่องดื่ม) บริการอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เปิดบริการแบบจัดส่ง Delivery เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ผู้สนใจสามารถสั่งอาหารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง https://www.facebook.com/groups/815792165669143/

ร่วมแสดงความคิดเห็น