ชาวแพร่ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ หลวงปู่พระครูจันทร์ คเวสโก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระหลวง

พุทธศาสนิกชนจ.แพร่ร่วมพิธีถวายสรงน้ำศพวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.มีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายสงฤถวายน้ำสรงศพ พระครูจันทร์ คเวสโก (จันทร์ มาดหมาย) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ณ วิหาร วัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่(พ.ศ.

ประวัติหลวงปู่พระครูจันทร์ คเวสโก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระหลวง ชาติภูมินามเดิมว่า จันทร์ มาดหมายเกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพัมธ์ พ.ศ.2470 ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 เหนือ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่153 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมูล (หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวงในปัจจุบัน)อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ บิดาชื่อ นายขัด มาดหมาย มารดาชื่อ นางค่าย มาดหมาย มีพี่น้องร่วมกัน 2 คน คือ นาง บัวแก้ว ภิญโญ (ถึงแก่กรรม) หลวงปู่พระครูจันทร์ คเวสโก


พออายุได้ 16 ปี (พ.ศ.2486) ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพระหลวง อยู่ได้ 1 พรรษาก็ลาสิกขาไปเรียนสายสามัญที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จนสอบไล่ได้งั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก็ไปสมัครลอบตำรวจ ได้รับการดัดเลือกเข้าฝึกอบรมจนจบหลักตร ได้รับการบรรจุเป็นข้สราการตำรวจบรรจุที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอสอง จังหวัดแพร่


หลังจากนั้นได้ลาออกจากราชการแล้วทำการอุปลมบทที่วัดพระหลวง อยู่ได้ 1 เดือนก็ลาอุปสมบทไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่ภาคใต้ของประเทศไทยจนกระทั่ง พ.ศ.2527 ได้ทำการอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่วัดทรายทอง อำภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แล้วย้ายมาพำนักประจำอยู่ที่วัดพระหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2528จนถึงปัจจุบันนี้


การศึกษาพ.ศ. 2486 สอบไล่ได้นักธรรมตรีพ.ค. 2492สอบไล่ได้ชั้นมัธยมปีที่ 5 พ.ศ. 2528สอบไล่ได้นักธรรมโทสอบไล่ได้นักธรรมเอกพ.ศ.2529

ตำแหน่งหน้าที่พ.ศ. 2529 – 2533 รองเจ้าอาวาสวัดพระหลวงรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระหลวงพ.ศ.2534พ.ศ. 2535- ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระหลวงด้านสาธารณูปการได้พัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุ สิ่งก่อลร้างภายในวัดเป็นลำดับตั้งแต่พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จนถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สิริรวม อายุ 94 พรรษา 36

ร่วมแสดงความคิดเห็น