ม.แม่ฟ้าหลวง ประสานการดำเนินงานตามโครงการ”การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.ทีมอาจารย์และคณะทำงาน ม.แม่ฟ้าหลวง ได้มาประสานการดำเนินงานตามโครงการ”การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนตามเกณฑ์ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก(GSTC)ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จ.เชียงรายและเมืองเก่าน่าน จ.น่าน ในฐานะที่ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นปรึกษาโครงการฯและเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้(Cultureal Heritage  ICH)ในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง


โครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ศึกษาเรียนรู้ในด้านการจัดการเมืองเก่า โดยใช้ทุนทางสังคมคือคนในชุมชนเป็นบรรทัดฐานซึ่งทำมากว่า 30 ปี ได้ส่งต่อองค์ความรู้ให้ลูกหลานได้ถอดบทเรียนต่อไปครับ ความสุขและความภูมิใจเล็กๆ ของครูบ้านนอกคนหนึ่งที่พาเมืองน่านมาถึงจุดนี้ ได้ ณ วันนี้ “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นเมืองที่มรดกทางศิลปวัฒนธรรม กลายเป็นขุมทรัพย์และต้นทุนที่ยิ่งใช้อย่างชาญฉลาดก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น