อบต.ร้องวัวแดง มอบนโยบาย จนท.ปภ. ส่งผู้ป่วยให้ไว และจับสัตว์ดุร้ายให้เร็ว เพื่อบริการประชาชนอยู่อย่างอบอุ่นประทับใจ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 มี.ค.64  นายสวัสดิ์ ขัติกุล นายก อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารได้มอบนโยบายให้กับ จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เจ้าหน้าที่กู้ชีพ)ของ อบต.ร้องวัวแดง เน้นนโยบายการนำส่งผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ต้องถึงยังมือแพทย์ให้เร็วที่สุด และขณะนำส่งผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ ต้องนึกถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วย ในขณะการรักษาพยาบาลในรถ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นการแพทย์ฉุกเฉินมาแล้ว ให้สมกับเป็นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้เป็นที่พึ่งพาแก่พี่น้องประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความอบอุ่นใจ ประทับใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านร้องวัวแดงเป็นหลัก และทุกวันนี้ได้มีประชาชนที่มาขอใช้บริการรถพยาบาล(กู้ชีพ) เพื่อไปส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดตาม รพ.ต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในด้านการเดินทาง และลดภาระของครอบครัวของผู้ป่วยดังกล่าว

ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้มอบนโยบายในเรื่องของการดูแล และสร้างความอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความปลอดภัย และมีคนความดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายมีพิษทุกชนิด จะเลื้อยเข้าบ้านในเวลากลางวันหรือค่ำคืนดึกๆก็ตาม พี่น้องประชาชนสามารถเรียกใช้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสารณภัย(กู้ชีพ)ได้ตลอดเวลา อย่างเป็นกันเอง ตลอดบริการให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นี้คืองานบริการบรรเทาสารณภัยของ อบต.ร้องวัวแดง งานบริการคืองานของทาง อบต.ร้องวัวแดง นายสวัสดิ์ ขัติกุล นายก อบต.ร้องวัวแดง กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น