กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ และป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด อยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
ไม่ประกอบกิจกรรมต่างๆกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการพกพา และสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า งดใช้เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันฯ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 2 – 4 มี.ค. 64 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัย จึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง และหลังคาบ้าน พร้อมจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกสิ่งของพัดกระแทก หากพบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรง ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตนปลอดภัย

ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากอยู่ในอาคาร ไม่ควรอยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียง เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า รวมถึงควรปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรง งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยป้องกันการถูกฟ้าฝ่า กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า นอกจากนี้ ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า จะช่วยป้องกันการถูกฟ้าผ่า งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น