ชป.ไฟป่า ต.หัวฝาย ตรวจสอบไฟไหม้พื้นที่ป่าห้วยจำกอก และทำการดับไฟพื้นที่เสียหาย ประมาณ 15 ไร่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15:30 น.นายสวัสดิ์ จริงแล้ว กำนันตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้จัดชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 3, 4, 12 ตำบลหัวฝาย ทำการตรวจสอบไฟไหม้พืื้นที่ป่าห้วยจำกอก และทำการดับไฟเรียบร้อยแล้ว พื้นที่เสียหายประมาณ 15 ไร่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17:30 น. ชุดปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า บ้านปงหาดเจริญ ม.6 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น ได้รับมอบหมายจาก นายสมกาจ กาบจันทร์ กำนันตำบลบ้านปง นำโคย. ผู้ช่วย -ผรส.-สารวัตร พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการฯ ออกลาดตระเวณในเขตรับผิดชอบป่า ตำบลบ้านปง เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ ตำบลบ้านปง ถึงเวลา 21:20 น. เหตุการณ์ปกติ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น