ผอ.สพม.เชียงใหม่ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) พร้อมคณะกรรมการฯ ดำเนินการให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 15 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ เขต 4
ข่าว : สุภาพร ยศบุญเรือง ปชส.สพม.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น