โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี กล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทผู้สืบสกุล ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งอดีตและปัจจุบัน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ วางพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ และนักเรียนรำถวายเทิดพระเกียรติ

นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยในครั้งนี้โรงเรียนได้สำนึกในพระเกียรติคุณ และพระกรณียกิจในการกอบกู้ เมืองเชียงใหม่ของพระองค์ท่าน จึงได้อัญเชิญพระนามของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน “กาวิละวิทยาสัย” และได้สร้างพระอนุสาวรีย์ไว้
เพื่อเป็นการถวายสักการะบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครู บุคลากรและนักเรียน ทางโรงเรียนได้กระทำพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯและจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2541 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียนจึงได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น