อัพเดทความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานโลกดิจิทัล และไอที DigiServe ชวนคุณร่วมพัฒนาศักยภาพภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีในการทำงานสายไอที

DigiServe หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว (Family Connection Foundation) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านพัฒนา Software and Web Development จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร English for IT – Class#1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้ทำงานด้านดิจิทัลและไอที (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับรอบแรกของการเปิดเรียน English for IT – Class#1 จะเริ่มในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 และสิ้นสุด 11 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงาน DigiServe (ซอย 5ข) หมู่บ้านเวิร์ลคลับแลนด์ แยกแม่เหียะ เชียงใหม่ (คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ google map)

ทั้งนี้เนื้อหาหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 8 สัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ ทุกอังคารและพฤหัสบดี รวมเป็น 24 ชั่วโมง (เลือกเรียนได้ 3 ช่วง คือ เวลา 10.30-12.30 น./หรือ 13.30-15.30 น./ หรือ 15.30-17.30 น.) และครบถ้วนทุกทักษะทั้ง การฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียน พร้อมแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างวัฒนธรรมในบรรยากาศเป็นกันเอง เหมาะกับคนทำงานในโลกดิจิทัลและไอที รวมถึงผู้กำลังเตรียมพร้อมในการสมัครงานไอทีกับองค์กรที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

โดยผู้สนใจสมัครเรียนสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/nmNupyNgF7HtN7hH8 (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 26 ก.พ. 2564 และรับจำกัดเพียง 15 ท่าน) สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครที่ชวนเพื่อนมาร่วมเรียนอีก 2 ท่าน จะได้รับชั่วโมงเรียนรู้เพิ่มด้าน Conversation อีก 6 ชั่วโมง สำหรับทุกโครงการอบรมที่เกิดขึ้นโดย DigiServe อาทิเช่น การอบรมพื้นฐานทางด้านไอที (IT Fundamentals Course) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 3 รุ่น นับตั้งแต่ มกราคม 2564 สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการบริจาคของผู้สนับสนุนที่ได้เห็นคุณค่าในการมอบโอกาสทางความรู้และอาชีพ IT แก่ผู้ที่ว่างงานในช่วงเวลาวิกฤติ COVID-19 และผู้ขาดโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อร่วมสังคมชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการร่วมกิจกรรมอบรม หรือการสนับสนุนบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ คุณเค 093-1653130, คุณใหม่ 081-3532204 หรือ inbox ทางเฟซบุ๊กเพจ Digiserve-training

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DigiServe ดิจิเซิร์ฟ (DigiServe) เป็นโครงการพันธกิจคริสเตียนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 ภายใต้มูลนิธิ The Family Connection Foundation โดยทำงานเพื่อสังคมในการรับใช้มูลนิธิต่างๆ รวมถึงชุมชน ด้วยความเป็นมืออาชีพทางด้านข้อมูลเทคโนโลยี (IT) และซอฟแวร์ ซึ่งร่วมสนับสนุนให้ทุกองค์กรสามารถบรรลุสู่เป้าหมายและความสำเร็จ และในปี พ.ศ. 2564 นี้ ดิจิเซิร์ฟได้เปิดโครงการใหม่ที่มอบความช่วยเหลือด้านการมอบความรู้แก่ผู้ที่ว่างงาน และขาดโอกาสในการเริ่มต้นสายงานด้านไอที

ร่วมแสดงความคิดเห็น