โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 2 มี.ค. 2564 สภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคารหอประชุม 1 โรงเรียนสันกำแพง โดยมีนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานในการเลือกตั้งครั้งนี้ และมี ดร. ธนพล กลิ่นเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน อำนวยการ ประสานงานการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน คณะครู บุคลากรของโรงเรียนสันกำแพง และนักเรียนสภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ร่วมกันดำเนินการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น