โรงเรียนบ้านไร่หลวง! สพป.แพร่ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านไร่หลวง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2 นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านไร่หลวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่หลวง ครั้งที่ 1/2564

โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่หลวง เป็นองค์ประธานในการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสภานักเรียน ได้ร่วมกันร้องเพลงประจำโรงเรียนบ้านไร่หลวง ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ณ ห้องสมุด คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงค์ โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น