สะบัดสีเส้นลายใน “1 ทศวรรษศิลปะไทย” 50 ศิลปิน 70 ผลงาน ณ หอนิทรรศการราชมงคลล้านนา

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. พิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย :One Decade of Thai art” โดย กลุ่มศิษย์เก่าศิลปะไทยราชมงคลล้านนา ได้เกิดการรวบรวมผลงานศิลปะของศิษย์เก่าศิลปกรรม กลุ่มวิชาศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-10 จำนวน 40 คน อาจารย์ และศิลปินรับเชิญ จำนวน 10 ท่าน รวมทั้งหมด 50 คน ซึ่งผลงานที่มีความหลากหลาย เทคนิค และวิธีการ ตามลักษณะเฉพาะตัวแต่ละคน นิทรรศการประกอบไปด้วยผลงานทั้งหมด จำนวน 75 ชิ้น ผลงานจิตรกรรม จำนวน 74 ชิ้น และประติมากรรม จำนวน 1 ชิ้น
นิทรรศการ 1 ทศวรรษศิลปะไทย ครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง หลังจากการจบการศึกษา และการพัฒนาต่อยอดทักษะ ทางด้านศิลปะของศิษย์เก่าศิลปะไทย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่นักศึกษาศิลปะ และบุคคลผู้สนใจทั่วไป เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานศิลปะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเป็นกองทุ่นส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานศิลปะ ให้แก่นักศึกษาศิลปะไทยในรุ่นต่อไป

รศ.ลิปิกร มาแก้ว กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน มี นายบันลือฤทธิ์ กันทะวงค์ ประธานกลุ่มฯ กล่าวรายงาน นายดุสิต ใจบาน มอบของที่ระลึกแก่ อ.พิชัย นิรันต์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ ชมการแสดงเปิดงานในชุด “บัวบูชา” จากคณะแสนหลวง และประธานตัดริบบิ้นเปิดงานร่วมชมผลงาน โดยนิทรรศการ 1 ทศวรรษศิลปะไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น.-16.00น.(เว้นวันหยุดราชการ) ขอเชิญมาร่วมชมผลงานสวย ๆ กันได้ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น