กองบิน 41 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละ

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 น.อ.ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ โดยมี พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ กษัตริย์ล้านนาไทย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของพระองค์ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โดยภายในพิธี มีการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ ประจำปี 2564 โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่าง ๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น