(มีคลิป) จ.ตาก Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มแรก หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ จำนวน 5,000 โดส

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 6 โรงพยาบาลแม่สอด นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มแรกของจังหวัดตาก พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จั โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดฯ นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด นายอำเภอแม่สอด และคณะผู้บริหาร ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ตามที่จังหวัดตาก ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5,000 โดสแรก เพื่อจัดฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดอัตราการป่วยรุนแรง การเสียชีวิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐ พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดตาก ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นเข็มแรกของจังหวัดตาก โดยมี นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ฉีดเข็มแรก

ทั้งนี้ ได้กำหนดสถานที่ฉีดวัคซีนในระยะแรกนี้ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลแม่สอด , โรงพยาบาลแม่ระมาด และโรงพยาบาลพบพระ สำหรับขั้นตอนในการรับวัคซีน มี 8 ขั้นตอน ตั้งแต่จุดลงทะเบียน, จุดตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้าหนัก, จุดประเมินความเสี่ยง, จุดฉีดวัคซีน, บันทึกข้อมูล รับใบนัดฉีดครั้งที่ 2, จุดพักคอยสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดเสร็จ สแกน Line Official Account “หมอพร้อม”, จุดประเมินอาการก่อนกลับบ้าน และจุด Dash Board แสดงข้อมูลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน มีระบบติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ในวันที่ 1, 7 และ 30 ด้วยระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” นัดหมายการฉีดเข็มที่ 2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้นาบัตรประชาชนและเตรียมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 055-518-100

ทางด้านนายธนิตพล กล่าวว่า “ขอให้ทุกคนมั่นใจ วัคซีนทุกโดสมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและกระบวนการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้ทุกคนในประเทศได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคตามความสมัครใจ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ง 2 เข็ม ภายในปี 2564 นี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น