สาขาศิลปศึกษา มช. ขอเชิญนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ 5-7 มี.ค. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis x Exhibition 2021″ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกผูกพันต่อคณะฯ จิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตลักษณ์ความเป็นล้านนาและความเป็นคนไทย ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 17.00 น. และร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น