จ.ตาก หมู่บ้านทรัพย์เจริญ อ.พบพระ ฝายเก็บน้ำแห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องลงขันซื้อท่อดูดน้ำสระ ใช้อุปโภค-บริโภคไปก่อน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความเดือดร้อนจากภัยแล้งของชาวบ้าน หมู่บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 7 ตามบ้านต่างๆ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก พบว่าฝายเก็บน้ำในหมู่บ้านที่สร้างโดยกรมชลประทาน จากที่เคยเก็บน้ำส่งน้ำเป็นประปาหมู่บ้านส่งน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำมาโดยตลอดนั้น วันนี้ฝายไม่มีน้ำแล้ว

นายโต้ง อัศวบัญชร ผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 7 ร่วมกับ ชาวบ้านจัดหาท่อน้ำ เพื่อต่อท่อน้ำเข้าหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้อุปโภค-บริโภค โดยมีพี่น้องชาวบ้านทรัพย์เจริญ บ้าน 16 บ้าน 17 จำนวนกว่า 300 คน ช่วยกันจัดซื้อท่อน้ำประปา เพื่อต่อท่อส่งน้ำจากสระส่งไปบ้านเรือนของชาวบ้าน เพื่อนำน้ำไปใช้อุปโภค-บริโภค ซึ่งชาวบ้านได้ลงพื้นที่น้ำท่อน้ำติดตั้ง ในช่วงวันที่ 2-3 มีนาคมนี้

จากเดิมประปาหมู่บ้านใช้ท่อน้ำที่ทางชลประทานต่อท่อน้ำ จากฝายท้ายหมู่บ้าน บ้าน 2 ซึ่งท่อของหมู่บ้านมี จำนวน 2,000 ท่อน ปัจจุบันน้ำได้แห้งไม่มีน้ำแล้ว ชาวบ้านจึงได้รวบรวมเงินกันซื้อท่อ 3 นิ้ว จำนวน 300 ท่อน เพื่อต่อน้ำจากสระเก็บน้ำบ้านเจริญมิตร บ้าน 2 ซึ่งสระน้ำมีความกว้าง ประมาณ 2 ไร่ สระดังกล่าวได้รับงบประมาณจาก จ.ตากเมื่อปีที่แล้ว โดยนายรัชพล แสงท้าว ผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญมิตร ได้ประสานของบประมาณทำโครงการผ่านนายอำเภอพบพระ มาดำเนินการขุดสระให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำวันนี้ โดยวางท่อน้ำจากสระต่อท่อเชื่อมกับประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิม ส่งน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้แก้ปัญหาภัยแล้งเบื้องต้นไปก่อน

ส่วนทาง อบต.วาเลย์ ได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นน้ำปะปาใช้ในหมู่บ้าน บ้าน 16 แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ล่าสุด อบต.วาเล่ย์ ได้จัดงบซื้อท่อต่อจากน้ำธรรมชาติบ้านพากะเจ้อ แต่ก็ไม่เพียงพออีก ตอนนี้น้ำแห้งหมดในหลายพื้นที่ ซึ่งประชาชนบ้านทรัพย์เจริญ มีประชากรจำนวนมากถึง 3,800 คน จำนวน 482 ครัวเรือน ถือว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ชาวบ้านก็ขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูแลปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้ง ที่ปีนี้มาเร็วกล่าวทุกปีด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น