ถอดบทเรียนสตรอว์เบอร์รีสะเมิง รุกตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ฝ่ากระแสโควิด-19

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนสตรอเบอรี่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเกิดสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ
ให้นักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับ อ.สะเมิง เป็นพื้นที่ซึ่งพึ่งพาตลาดท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับรูปแบบการเปิดเกษตร ปลูกสตรอเบอรี่ ผลไม้ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมช่วงหนาว แต่เมื่อเกิดโรคโควิด 19 นี้ เดือดร้อน ต้องหาช่องทางอื่นเพื่อสร้างเสริมรายได้ “ปกติแต่ละปีจะมีการจัดงานสตรอเบอรี่ของดีสะเมิง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งปีนี้ทางอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ รวมใจกันจัดงานแบบออนไลน์ ช่วยเปิดช่องทางตลาด จำหน่ายสตรอเบอรี่ ในเดือนกพ. ที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้ผลดี ทางเกษตรกร และผู้นำชุมชน เล็งเห็นว่า น่าจะถอดบทเรียนปีนี้ มุ่งตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรมอื่นๆเสริม ในการจำหน่ายผลผลิต”

นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานสตรอเบอรี่แบบออนไลน์ สำเร็จลุล่วงได้
จากความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายร่วมกัน ทั้งนี้สะเมิงเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ แหล่งใหญ่ของประเทศอีกแห่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการปลูกแปลงใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยและลดการใช้สารเคมี ทำให้คุณภาพผลผลิตปลอดภัย พันธ์ุพระราชทาน 80 เป็นพันธุ์ยอดนิยมมีผลสุกแดงสด รสหวานและกลิ่นหอม

นอกจากสตรอว์เบอร์รีแล้ว สะเมิงยังมีความหลากหลายทางผลผลิตการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น กล้วย กระเทียม ถั่วลิสง
หญ้าหวาน เก๊กฮวย และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นของดีของอำเภอสะเมิง โดยเป้าหมาย จุดแข็งของอำเภอนั้น เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีวัฒนธรรมพื้นเมืองและชนเผ่า วิถีชีวิตซึ่งเป็นอัตลักษณ์ ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาของ จ.เชียงใหม่ด้วย เกษตรกรชาวสวน อ.สะเมิง เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดออนไลน์ มีการสั่งซื้อสตรอเบอรี่ สะเมิงเกินความคาดหมาย โดยราคากลาง เกรดพิเศษจะอยู่ที่ 130-190 บาท /กก. ขนาดกลาง100-120 บาท /กก. ราคาลดหลั่นไปตามขนาด แต่ละสวนปกติราคาปลีก ตะกร้าละ 5-8 กก.นั้น จะไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะมีราคากลาง ที่แบ่งปันข้อมูลกันทุกวัน และจะส่งลูกขาวเพื่อไม่ให้เน่าไปยังปลายทาง มีการบรรจุกล่อง ควบคุมคุณภาพอย่างดี “หากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเสริมกลไกด้านการตลาด ที่สอดรับกับสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ยกตัวอย่าง การจัดงานแบบออนไลน์ แทนที่จะงดจัดไป มีการเปิดรับออเดอร์ ผ่านช่วงจัดงาน ระหว่าง 12-15 กพ.ที่ผ่านมา หรือแม้แต่กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนศักยภาพอำเภอ ในเป้าหมายเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นตลาดผลผลิต อื่นๆ ในพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่สตรอเบอรี ทำให้ชาวบ้าน เกษตรกร ส่วนใหญ่รู้สึกว่ารูปแบบเดิมไม่เหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบัน แต่ก็ยังมีชุดความคิดรูปแบบใหม่ๆ เข้ามา น่าจะเป็นอีกบทเรียนที่อำเภออื่นๆ นำไปขยาย เพื่อไม่ให้
ชาวบ้านยากลำบากกับการหาช่องทางจำหน่ายผลผลิต สินค้า ในช่วงโควิดนี้”

เจ้าของสวนสตรอเบอรี่ดังใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กล่าววว่า ที่สวนมีกิจการที่พัก รองรับนักท่องเที่ยวด้วย แต่เมื่อมี
มาตรการทางสาธารณสุข ประกอบกับ ป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ ในการแพร่ระบาดโรคนี้ก็เลยปิดชั่วคราว หันมาเน้นส่งสตรอเบอรี่ในตลาดออนไลน์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นแยม เป็นน้ำผลไม้ ส่งสินค้าผ่านบริการด่วนที่มีให้เลือกมากมาย รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากไปรณีย์ไทย ทำให้การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าสะดวกรวดเร็ว ระยะนี้ก็ยังมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น