กกท.จับมือฟอนซ่า เน้น กำจัดการใช้สารต้องห้าม ในนักกีฬาทุกการแข่งขัน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และพล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ได้ร่วมหารือเพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

ในโอกาสนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้แต่ละสมาคมฯ สามารถเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นวางแผนการพัฒนานักกีฬาร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญได้แก่ การร่วมกันปรับปรุงพัฒนาโครงการสปอร์ตฮีโร่ สนับสนุนให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแต่ละสมาคม ผลักดันการควบคุมสารต้องห้ามให้เป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมกีฬานานาชาติในประเทศไทยอย่างถูกต้อง วางแผนการดูแล ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ในยุควิถีชีวิตใหม่ ผลักดันให้บุคลากรด้านกีฬาของไทยให้มีตำแหน่งในระดับนานาชาติ พิจารณาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติให้เป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทยอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้การสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ ยุวชน เยาวชน และประชาชน สนับสนุนให้มีระบบอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ลด ความขัดแย้ง และแก้ปัญหาให้กับการกีฬา โดยให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมเร่งปรับแผนการดำเนินงานและประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเร่งด่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น