มทน.3 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน ตามโครงการ “บ้านปันสุขให้น้อง”

เมื่อ 2 มี.ค. 64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนตามโครงการ บ้านปันสุขให้น้อง โดยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่มีฐานะยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนในพื้นที่อำภอแม่สาย โดยบ้านหลังนี้เป็นการบูรณาการร่วมของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ อ.แม่สาย ,ทต.ห้วยไคร้ ผู้นำชุมชน แรงงานจิตอาสา สโมสร องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ ด.ญ.เสาวนีย์ บุญวงศ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ชั้น ป.5 ณ บ้านเลขที่ 97/1 ม.1 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดย ที่ผ่านมา ครอบครัวของ ด.ญ.เสาวนีย์ บุญวงศ์ ได้ช่วยเหลืองานในชุมชนมาโดยตลอด ทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจึงเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนของชาติ ที่ความประพฤติดีแต่ขัดสนในด้านความเป็นอยู่ จึงได้รับคัดเลือกในโครงการ บ้านปันสุขให้น้อง โดย วันนี้เป็นการส่งมอบบ้าน พร้อมทั้งมอบพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้ง เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นโดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย, ดร.สุพิษ ชัยมงคล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไคร้, ว่าที่ ร.ต.สมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาล ต.ห้วยไคร้ ,กิ่งกาชาด อ.แม่สาย, กำนัน ต.ห้วยไคร้ , ผญบ.ต.ห้วยไคร้ และราษฎรจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับร่วมพิธีมอบบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น