อบจ. เชียงใหม่ เดินหน้า ส่งทีมงานศึกษาและดูงาน สนามกีฬา มกช.เชียงใหม่

อบจ. เชียงใหม่ ส่งทีมงานด้านกีฬา ศีกษาดูงาน สนามกีฬา ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ พร้อมชมศูนย์ฝึกีฬาต่าง ๆ เพื่อเตรียมการสร้างสนามกีฬา อบจ. เชียงใหม่ ให้ได้ตามมาตราฐานทันสมัยจะสร้างบนเนื้อที่ร้อยกว่าไร่ของ อบจ. เชียงใหม่ การก่อสร้างคงจะเริ่มในปี 2564 เพื่อเตรียมรองรับการแข่งขันที่มีขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านสนามกีฬา และสิ่งสนับสนุนทางการกีฬา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น