สนภ.3 จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. (นทพ.) ตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ได้ทำการตรวจสถานที่ ที่ทำการตรวจ ดังนี้.- ร้าน CHIANG MAI Direct, ร้านคุณอ้อ ส้มตำ สามรส, ร้านคิงคอง นมสด, อ.ย. อร่อยหลังมอ, ร้านไหมนิวแฮร์, ร้านตำซะป๊ะ, ร้านยามวลชน, คลินิกทันตกรรม แฟรี่เดนท์พลัส, ร้านไก่ย่างหลังมอ และร้านก๊วยเตี๋ยวเส้นคลุก

ผลการประเมิน…อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้า, พนักงาน, ลูกจ้าง, ลูกค้า และผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ชุดตรวจยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณ พื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น