สดร. จัดอบรมสร้าง “เครื่องฟอกอากาศ DIY” สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ (Line Bot API) มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม จัดฝึกอบรม “ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY” สู้ PM 2.5 ควบคุมผ่านมือถือ (Line Bot API) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ตั้งแต่การเขียนโค้ดพื้นฐาน สร้างระบบโต้ตอบกับเครื่องฟอกอากาศด้วยระบบ Line Bot API จนถึงประกอบวงจรของเครื่องฟอกอากาศด้วยตนเอง โดยมีวิศวกรของ สดร. คอยดูแลให้คำแนะนำตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้สามารถนำไปผลิตเครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบควบคุมด้วยตนเอง ต่อยอดสู่การสั่งการสิ่งของด้วยอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อยอดในภาคธุรกิจได้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ “AstroFab” (Astronomy Fabrication Laboratory) เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ บ่มเพาะผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพทางเทคโนโลยีให้สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศและต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของ สดร. และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ AstroFab http://www.narit.or.th/index.php/astrofab และเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น