สนภ.3 ดำเนินการสุ่มตรวจ หาสารเสพติดกำลังพล

เมื่อ 4 มีนาคม 2564 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. นิธิกรณ์ คำแก้ว รอง เสธ.สนภ.3 นทพ.ประธานสุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของกำลังพล บก.สนภ.3 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. เพื่อป้องกันมิให้กำลังพลเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบาย ผอ.สนภ.3 นทพ. ได้มีดำริให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของ สนภ.3 นทพ. สอดส่องดูแลระมัดระวังมิให้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยและการใช้พื้นที่ของหน่วย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกกรณีโดยเด็ดขาด โดยการสนับสนุน จนท.รพ.ดอยหล่อ และ ป.ป.ส. อ.ดอยหล่อ ร่วมตรวจหาสารเสพติดฯ และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลยาเสพติด ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น