TDRI -​ประกันสังคม​ จัดเวทีเวิร์ค​ชอปภาคเหนือ, ตะวันตก​ ระดมแนวจัดการสิทธิ​ประโยชน์​คลอดบุตรของผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2564 ที่​ รร.คุ้มภูคำจังหวัด​เชียงใหม่​ สำนักงานประกันสังคม​ร่วมกับ​ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ​ไทย​ (TDRI)​ จัดเวทีประชุม​เชิง​ปฏิบัติ​การ​เรื่อง​ ข้อเสนอ​แนวทางการจัดสิทธิ​ประโยชน์​กรณีคลอด​บุตร​ สำหรับผู้​ประกันตน​กองทุนประกันสังคม​ ในเวทีพื้นที่ภาคเหนือ​และภาคตะวันตก​ เพื่อให้ข้อมูลการวิจัยและการรับฟังความคิดเห็น​เพื่อการปรับปรุงสิทธิ​ประโยชน์​ดังกล่าวกับกลุ่มเป้าหมาย​ โดยมี น.ส.ไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม​ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นพ.วัชชระ สนธิชัย, นพ.ณัฐ​พล สนธิชัย รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล, นางบุรัสกร ปินตาวะนา บ.ผึ้งน้อยเบเกอร์รี่​จำกัด, นางจินดา พิชญ์ชานน สำนักงานประกันสังคม​จังหวัด​เชียงใหม่​ เข้า​ร่วมเสวนาให้ความเห็นและข้อ​เสนอแนะ​ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมการเสวนา ในเรื่อง​ผู้มีส่วน​ได้ส่วน​เสียในระบบประกันสังคม

ซึ่ง​ ดร.วิโรจน์​ ณ ระนอง​ และ​ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร พร้อมคณะผู้วิจัย​ TDRI ได้นำเสนอข้อมู​ลและมีประเด็นข้อศึกษาปัญหา​เพื่อการปรับปรุง​ด้านการจัดสิทธิ์ฯ​ ​คือ​ มีความไม่เพียงพอของค่าบริการทางการแพทย์​ เช่นคลอดธรรมชาติ​รัฐเฉลี่ยจ่าย​ 12,800 บาท​เฉพาะ​สถานพยาบาล​รัฐที่พอแต่เอกชนไม่พอ​รวมทั้งกรณีมีเหตุแทรกซ้อนไม่ปกติ การสำรองจ่ายก่อน​เป็นปัญหา​กับผู้ประกันตน เงื่อนไขใช้สิทธิ์​ฝากครรภ์​ควรดำเนิน​การ​ได้​ทุกสถานพยา​บาล ความเหลื่อม​ล้ำในสิทธิ์​ชดเชยหยุดงาน​ เป็นต้น ​ซึ่งการประชุมยังได้ดำเนิน​การ​ผ่านทางระบบออนไลน์​ด้วยโปรแกรม Zoom ที่ https://us02web.zoom.us/j/4709511649 ด้วย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น