สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดูงานของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 63)

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดูงานของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 63) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 878 นาย ชมกิจการประกอบการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ มุ่งเน้นให้นักเรียนเตรียมทหาร ได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีทัศนคติและแรงจูงใจที่ดี ในด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสถานที่สำคัญของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีพันเอก โภคา จอกลอยรอง.เสธ.มทบ.33 (2) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองบังคับการ มณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น