อบต.สบสาย อำนวยความสะดวก ให้กับช่างสำรวจธรณีวิทยา จากกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 9 จ.พิษณุโลก

เมื่อบ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายจิรวัตร เดือนดาว นายก อบต สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นายวันชัย สุดสาย รองนายก อบต.สบสาย นายระพีพงษ์ ภักดี ผอกองช่าง อบต.สบสาย และทีมงาน ร่วมกับ นายหัตถวุธ มาเอียด ปลัด อ.สูงเม่น และทีมงาน นายอุทิตย์ จินดา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหาดลี่ หมู่ 4 พร้อมกับชาวบ้าน

ได้ร่วมกันลงพื้นที่ นำทางและอำนวยความสะดวก ให้กับช่างสำรวจธรณีวิทยา จากกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 9 จ.พิษณุ โลก เพื่อเป็นข้อมูลในการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูลำห้วยแม่เฮิม เพื่อเตรียมการในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เฮิม ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น