ชี้ช่องรวยอาชีพใหม่ หลังใบสดกัญชาราคาพุ่ง คนแห่หาข้อมูล-ขอปลูก เผยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 15,000 บาท

หลังจากผู้คนตื่นตัวเรื่องการปลูกกัญชา และกัญชง หันมาสนใจเรื่องการปลูกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการปลูกกัญชา ต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ราย และร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เเละยื่นขอปลูกกับคณะกรรมการฯ อาหาร เเละยา (อย.) ในการออกใบอนุญาตปลูกตามกฎกระทรวง สาธารณสุขกำหนด ปัจจุบัน พ.ร.บ.อาหาร กับการปลดกัญชง และกัญชา (เฉพาะส่วนที่อนุญาต) ออกเป็นพืชห้ามใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้ประชาชน หาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มปลูกกัญชา และทำการ MOU กลุ่มปลูกกัญชาที่เป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อขอซื้อใบกัญชา และส่วนต่างๆ ของกัญชาที่ปลดจากยาเสพติดประเภทที่ 5

จากการเปิดเผยของ นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่ องค์การเภสัชกรรม ประกาศราคาการรับซื้อช่อดอกแห้งกัญชง เกรด A ปริมาณสารสำคัญ CBD มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท และเกิด พ.ร.บ. อาหาร กับการปลดกัญชง กัญชา (เฉพาะส่วนที่อนุญาต) ออกเป็นพืชห้ามใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล

ซึ่งราคากัญชาวันนี้ทั้งใบ ลำต้น ราก ราคาเปลี่ยนไปเยอะวันต่อวัน ใบสดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 15,000 บาท ใบแห้งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 40,000 บาท ลำต้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 15,000 บาท รากอยู่ที่กิโลกรัมละ 45,000 บาท ทำให้ตอนนี้มีเกษตรกรหลายคนหันมาให้ความสนใจ ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอปลูกกัญชา เพื่อสร้างเป็นรายได้ เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น