สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ , ชมรมบรรณาธิการข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย , ชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ จัดงาน “วันนักข่าว ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64. ระหว่างเวลา 18:00 น. ถึง 20:30 น. ณ ห้องอาหารพวงแสด ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ชมรมบรรณาธิการข่าวภูมิกาคแห่งประเทศไทย , ชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ จัดงาน “วันนักข่าว ประจำปี 2564” ซึ่งสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ได้จัดงาน “วันนักข่าว” เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมา

ในปีนี้ทางสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ครบรอบ 34 ปี โดยได้จัดงานวันนักข่าว ประจำปี 2564 ร่วมกับชมรมบรรณธิการข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย และ ชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการ, นักธุรกิจ , บุคคลสำคัญจากกลุ่มยาวชน และ สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ใน จ.เชียงใหม่ ในภาคเหนือ และทั่วประเทศ ที่ประกอบคุณงามความดี เสียสละส่วนตน พร้อมมีผลงานให้แก่ส่วนรวมมาโดยตลอด

โดยกิจกรรมช่วงภาคเช้า ท่านนาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ได้เจิมโล่ และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้นายกสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ได้มอบโล่ถวายท่านประชานาถมุนี ในด้าน “พระต้นแบบยอดเยี่ยม” นายกฤษฏ์กมล สิริโชคไพศาล นายกสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ , ประธานชมรมบรรณาธิการข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย , ประธานชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ เป็นผู้มอบฯ และกิจกรรมช่วงภาคค่ำ ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดี และอยู่ร่วมมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

สำหรับ จ.ลำพูน ผู้ที่รับมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย นายมงคล ยองเพชร ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน M.K.เรดิโอ , นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ที่ปรึกษา นายก อบจ.ลำพูน และ น.ส.กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผช.บรรณาธิ การข่าว น.ส.พ.ข่าว 4 เหล่าทัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น