รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 มี.ค.2564 พันเอก วิทยา แก้วพรหม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกิน รับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ของ มณฑลทหารบกที่ 39 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm64.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 1 – 28 ก.พ. 64 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2544 – 2546) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3) และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2535 – 2542) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ จากการจับได้สลาก “ดำ” หรือ ได้รับการปล่อยตัวเพราะมีการสมัครพอ รับสมัครเฉพาะผลัดที่ 1/64 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น และให้ไปคัดเลือก ในวันที่ 5 มี.ค. 64 ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ กำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน
ทั้งนี้ กองทัพบกจะทำการคัดเลือกทหารกองเกินที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 5 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 0700 เป็นต้นไป ณ มณฑลทหารบก 35 แห่ง ทั่วประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน
ซึ่งการไม่มาเข้ารับการคัดเลือกให้ถือว่าสละสิทธิการสมัคร ทหารกองเกินที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ จะต้องรายงานตัวเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 พ.ค. 64 ตามเวลาและสถานที่ที่ทางราชการกำหนด หากไม่มารายงานตัวเข้าหน่วยทหารตามกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ การเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และผู้สมัครที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่มาทำการคัดเลือกหรือไม่ผ่านการคัดเลือก หรือไม่มารายงานตัวเข้ากองประจำการ จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหารของนายอำเภอ ณ ภูมิลำเนาทหารของตนเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น