ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังวหัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ โดยประธานองคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินดำเนินงานของ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ที่บ้านศาลาเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำหรับโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 พร้อมบ้านพักครูถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวงเงิน 30,000บาท พร้อมทั้งโต๊ะเก้าอี้ของครูและนักเรียน บ้านพักครูและโรงเรียนสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยสังกะสีมี 4 ห้องเรียน
ทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 เวลา 10.00 น. โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระสหาย โดยเสด็จเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยผู้ติดตาม มีประชาชนพร้อมด้วยเผ่าต่าง ๆ รอรับเสด็จอย่างคับคั่ง และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงทำการเปิดโรงเรียนในเวลา 13.40 น.

ทั้งนี้ ประธานองคมนตรีและประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในการจัดระบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอน ทั้งนี้ยังได้กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน และบุคลการของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น