คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ต้อนรับ คณะครู รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเจรจาหารือโครงการ Career Tracks

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ม.ธีรภัทร วิโจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในโอกาสที่เข้าพบปะเพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับโครงการ Career Tracks และร่วมเสนอแนวทางด้านการสร้างความร่วมมือ ในการจัดโครงการดังกล่าว สำหรับเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น