ประชา​ เตรัตน์​ อดีตรองปลัด​ มท.​ มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอกัลยาณิวัฒนา​ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประชา​ เตรัตน์​ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย​ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอกัลยาณิวัฒนา​ โดยมี​ นายพีระศักดิ์​ ธีรบดี​ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา​ กล่าวต้อนรับฯ​ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่​ กล่าวรายงานฯ​ การฝึกอบรมในครั้งนี้​ กำหนดดำเนินการ​ ระหว่างวันที่ 1​ – 5​ มีนาคม 2564 รวม 4 คืน 5 วัน ณ หอประชุมเพิ่มบุญ​ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้​ ​นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา​ นางสาวสมจิตร​ ตาคำแสง​ ผูู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา​ เฉลิมพระเกียรติ นางขวัญจิตร​ คำแสน​ หัวหน้าทีมวิทยากรครูพาทำอำเภอแม่แจ่ม และ​ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา​ ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งมี​กลุ่มเป้าหมาย​ จำนวนทั้งสิ้น 106 คน ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 10 คน ครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ตำบลแจ่มหลวง​ จำนวน 86 คน และนักเรียน จำนวน 10 คน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้​ ผลคาดว่าจะได้รับ​ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ​ มีความรู้​ ทัศนคติ​ ทักษะ​ ความเข้าใจ​ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ และสามารถออกแบบเชิงภูมิสังคมให้เหมาะสมได้อย่างดียิ่ง​ และเป็นแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล และระดับครัวเรือน ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป

วิญญู บุญสุวรรณ ภาพ : ข่าว
ทีมกลุ่มงานสารสนเทศฯ สนง.พช.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น